Acupuntura

  • L’Acupuntura : que és l’estimulació de punts concrets i estipulats segons la teoria dels meridians. Els meridians són canals per a on circula el Qi i la sang portant nutrició i força. Aquesta teoria permet explicar determinats símptomes i integrar-los en un quadre clínic precís. Durant les sessions d’acupuntura es manipulen punts específics de la superfície del cos per tal de sanar aspectes interns, es a dir, posant agulles al llarg dels meridians es por retornar l’equilibri del cos .
  • L’acupuntura, la moxibustió i el massatge són tècniques basades en aquestes teories dels meridians.