Medicina Xinesa

És una tipologia de medicina mil·lenària de caire holístic que treballa el cos, la ment i l’esperit de forma integral. Avalua l’equilibri entre el fet patogen y el fet defensiu del cos per tal de restablir-ne la salut. Utilitza com a tècnica:

  • L'acupuntura: que és l’estimulació de punts concrets i estipulats segons la teoria dels meridians. Els meridians són canals per a on circula el Qi i la sang portant nutrició i força. Aquesta teoria permet explicar determinats símptomes i integrar-los en un quadre clínic precís. Durant les sessions d’acupuntura es manipulen punts específics de la superfície del cos per tal de sanar aspectes interns, es a dir, posant agulles al llarg dels meridians es por retornar l’equilibri del cos .
  • L'acupuntura, la moxibustió i el massatge són tècniques basades en aquestes teories dels meridians.