Homeopatia

És un tipus de teràpia en el qual es fa un estudi amb profunditat de la persona i la seva història clínica per després prescriure un remei únic, d’aquí la paraula unicista. L’homeopatia tal com el seu nom indica ( homois que vol dir similitud en grec i pathos malaltia) cerca un medicament similar al de la malaltia “Similia Similibus Curentur “ i no proposa medicaments oposats als símptomes de la persona, tal com procediria la medicina al·lopàtica. També parteix de la base que s’ha de considerar a la persona com un ésser únic i per tant , com un tot.