Naturopatia

És una teràpia que té el seu fonament en els remeis naturals que prevenen la malaltia i ajuden a la persona a trobar l’equilibri i també potencia un estil de vida sana. La naturopatia no vol tractar els símptomes de forma directa sinó que, mitjançant els tractaments naturals, intenta cercar les causes que produeixen malestar. Moltes vergades vivim de manera inversa a les lleis naturals, la qual cosa, ens pot provocar malestar i el nostre organisme es defensa mitjançant la creació de símptomes que componen una malaltia. Per tant, s´ha d’estimular la capacitat de recuperació del nostre organisme i mantenir-lo amb una grau elevat de vitalitat.

Algunes de les eines de diagnòstic i tractament que es fan servir són:

Iridologia :

És l’estudi científic de les estructures recurrents de l’iris i també de les seves formes , relleus i colors que ens informen de les alteracions de la salut i la predisposició a patir alteracions de la salut .

Plantes medicinals i fitoteràpia:

Tècnica que usa els principis actius de les plantes medicinals en dosis determinades (segons la formulació Galènica) és especialment indicat per fer una desintoxicació orgànica, millora tots els sistemes orgànics del nostre cos.

Alimentació i estil de vida saludable:

Dur un estil de vida sa i mantenir un grau elevat de vitalitat i energia són la clau per arribar a tenir una vida harmoniosa i saludable. Sabem que l’alimentació és quelcom bàsic pel bon funcionament del cos i per assumir tots els reptes que la nostra societat contemporània ens exigeix. Una alimentació equilibrada ens ha d’aportar tot un seguit de nutrients que ens han de permetre prevenir malalties causades per la carència o excés de nutrients.