Medicina Xinesa

És una tipologia de medicina mil·lenària de caire holístic que treballa el cos, la ment i l’esperit de forma integral. Avalua l’equilibri entre el fet patogen y el fet defensiu del cos per tal de restablir-ne la salut.

Naturopatia

És una teràpia que té el seu fonament en els remeis naturals que prevenen la malaltia i ajuden a la persona a trobar l’equilibri i també potencia un estil de vida sana. La naturopatia no vol tractar els símptomes de forma directa sinó que, mitjançant els tractaments naturals, intenta cercar les causes que produeixen malestar. Moltes vergades vivim de manera inversa a les lleis naturals, la qual cosa, ens pot provocar malestar i el nostre organisme es defensa mitjançant la creació de símptomes que componen una malaltia. Per tant, s´ha d’estimular la capacitat de recuperació del nostre organisme i mantenir-lo amb una grau elevat de vitalitat.

Homeopatia

És un tipus de teràpia en el qual es fa un estudi amb profunditat de la persona i la seva història clínica per després prescriure un remei únic, d’aquí la paraula unicista. L’homeopatia tal com el seu nom indica ( homois que vol dir similitud en grec i pathos malaltia) cerca un medicament similar al de la malaltia “Similia Similibus Curentur “ i no proposa medicaments oposats als símptomes de la persona, tal com procediria la medicina al·lopàtica. També parteix de la base que s’ha de considerar a la persona com un ésser únic i per tant , com un tot.

Parc Biomagnètic

El Biomagnetisme és un sistema terapèutic desenvolupat pel Dr. Isaac Goiz Durán a partir de 1988; utilitza potents imants per combatre paràsits, bacteris, fongs, virus i altres gèrmens que són la causa de diverses malalties.

Acupuntura

L’Acupuntura : que és l’estimulació de punts concrets i estipulats segons la teoria dels meridians. Els meridians són canals per a on circula el Qi i la sang portant nutrició i força. Aquesta teoria permet explicar determinats símptomes i integrar-los en un quadre clínic precís. Durant les sessions d’acupuntura es manipulen punts específics de la superfície del cos per tal de sanar aspectes interns, es a dir, posant agulles al llarg dels meridians es por retornar l’equilibri del cos .